عرضه مرغ کمتر و گوشت بیشتر شد

اخبار داخلی جدیدترین خبر ها خبر های دام خبر های طیور خبر های عمومی مهم ترین خبر ها

طبق اعلام مرکز آمار، در شهریور امسال عرضه انواع گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور با کاهش نسبت به سال و ماه گذشته مواجه شده اما همین آمارها برای گوشت قرمز وضعیت متفاوتی دارد و در اکثر موارد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور امسال با ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. مقدار عرضه گوشت در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۱۶ درصد، بوقلمون ۲۷ درصد، بلدرچین ۵۴ درصد و سایر انواع طیور ۴۱ درصد کاهش و شترمرغ ۱٩ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری، نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آخرین ماه تابستان سال جاری نسبت به ماه قبل از آن (یعنی مرداد ماه) حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است.

وزن گوشت عرضه ‌شده انواع طیور ذبح ‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور امسال جمعاً ۱۴۸ هزار ۵۵۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ۱۴۶ هزار و ۷۲ تن، ۹۸٫۳ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با هزار و ۴۸۸ تن، شترمرغ ١٣٢ تن و سایر انواع طیور با ۸٦٣ تن، به‌ترتیب ۱ درصد، ۰٫۱ درصد و ۰٫۶ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

عرضه گوشت قرمز افزایش یافت

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در همین ماه با شهریور سال گذشته نشان‌دهنده افزایش چهار درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در شهریور ماه امسالنسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ۱۶ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۱ درصد افزایش، و برای بز و بزغاله چهار درصد، برای گاو و گوساله چهار درصد، و برای شتر و بچه‌شتر ۲۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور سال جاری نسبت به ماه قبل از آن (یعنی مرداد ماه) حدود چهار درصد افزایش داشته است.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ماه امسال جمعاً ۵۷ هزار و ۸۹۳ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۷ هزار و ۷۶۴ تن، ۴۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۵ هزار و ۵۳۱ تن، بز و بزغاله با سه هزار و ۶۶۷ تن، و سایر انواع دام با ۹۳۱ تن، به‌ترتیب ۴۴٫۱ درصد، ۶٫۳ درصد و ۱٫۶ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *