تولید ۳۳ کیت تشخیص در دستور کار پژوهشگاه ژنتیک/راه‌اندازی پردیس زیست فناوری

سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از تولید ۳۳ کیت بیوشیمی و ۱۰ کیت تشخیص بیماری دام در این پژوهشگاه خبر داد و گفت: در مرحله اول ۵ کیت در حال طراحی و تولید است. دکتر جواد محمدی در نشست خبری امروز، تقاضامحوری و عرضه‌محوری را از اولویت‌های تحقیقاتی این پژوهشگاه نام برد […]

بیشتر بخوانید