نمایشگاه های برگزار شده

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان

3 لغایت 6 اسفند ماه 1402

نمایشگاه بین المللی مشهد

دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور ، شیلات و صنایع وابسته همزمان با دوازدهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی ، تجهیزات آبیاری ، گلخانه ای و صنایع وابسته

24 لغایت 27 بهمن ماه 1402

نمایشگاه بین المللی خوزستان- اهواز

بیست و چهارمین کارگاه آموزشی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

یکشنبه 29 بهمن 1402

دفتر تعاونی مرغداران رفسنجان

بیست و سومین کارگاه آموزشی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

چهارشنبه 11 بهمن 1402

سالن زعفران سازمان جهادکشاورزی استان

بیست و دومین کارگاه آموزشی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

یکشنبه 24 دی 1402

سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته

12 لغایت 15 دی ماه 1402

نمایشگاه بین المللی گیلان-رشت

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین های کشاورزی ، نهاده ها ، تجهیزات گلخانه دام ، طیور ، آبزیان و د

3 لغایت 6 دی ماه 1402

نمایشگاه بین المللی سمنان

هجدهمین کارگاه آموزشی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

یکشنبه 19 آذر 1402

سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام ، طیور ، آبزیان ،داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته ی،تجهیزات گلخانه ای،دام ،طیور وشیلات و آبزیان و دامپزشکی

14 لغایت 17 آذرماه 1402

نمایشگاه بین المللی استان مرکزی-اراک

هفدهمین کارگاه آموزشی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

دوشنبه 29 آبان 1402

سالن کنفرانس مدیریت جهادکشاورزی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتیهیزات گلخانه ای،دام ،طیور وشیلات و آبزیان و دامپزشکی

8 لغایت 11 آبان ماه 1402

نمایشگاه بین المللی اصفهان

دهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی،نهاده،آبیاری آبرسانی،تجهیزات گلخانه ای،دام ،طیور وشیلات و آبزیان و دامپزشکی

7 لغایت 10 آبان ماه 1402

نمایشگاه بین المللی لرستان-خرم آباد

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی دام ، طیور، آبزیان ، داروهای دامپزشکی ، ماشین آلات و صنایع وابسته

2 لغایت 5 آبان ماه 1402

نمایشگاه بین المللی قزوین

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور ، شیلات ، آبزیان و صنایع وابسته

25 لغایت 28 مهرماه 1402

نمایشگاه بین المللی گلستان

پانزدهمین کارگاه آموزشی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

چهارشنبه 19 مهر 1402

نمایشگاه بین المللی قم

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و آبزیان

18 لغایت 21 مهرماه 1402

نمایشگاه بین المللی قم

چهاردهمین کارگاه تخصصی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

1 شهریورماه 1402

سالن اجتماعات جهادکشاورزی استان

نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته

31 مرداد لغایت 3 شهریور ماه 1402

نمایشگاه بین المللی کردستان-سنندج

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته

1 لغایت 4 مرداد ماه 1402

نمایشگاه بین المللی تهران

سیزدهمین کارگاه تخصصی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

14تیرماه 1402

سالن شمس تبریزی

نمایشگاه بین المللی تبریز

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته

13 لغایت 16 تیرماه 1402

نمایشگاه بین المللی تبریز

دوازدهمین کارگاه تخصصی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

23 خردادماه 1402

سالن همایش زیتون

سازمان جهاد کشاورزی زنجان

یازدهمین کارگاه تخصصی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری"

2 خردادماه 1402

استان فارس (شیراز)

ساختمان شماره 2 جهادکشاورزی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور ، دامپزشکی ، تجهیزات و صنایع وابسته

27 لغایت 30 اردیبهشت ماه 1402

نمایشگاه بین المللی فارس – شیراز

دهمین کارگاه تخصصی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری" همراه با نمایشگاه جانبی

16 اردیبهشت 1402

استان البرز (کرج)

مرکز آموزش عالی امام خمینی

نهمین کارگاه تخصصی "آشنایی با مباحث انرژی در مرغداری" همراه با نمایشگاه جانبی

6 اردیبهشت ماه 1402

گیلان(رشت)

مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی