“مرگ سیاه” سمنان را تهدید نمی‌کند

با اقدامات اداره کل دامپزشکی استان سمنان و خدمات رایگان این دستگاه اجرایی خوشبختانه جمعیت دام‌های اهلی و وحوش این استان پهناور از ناحیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک که به دلیل خطرزا بودن در گذشته های دور از آن به عنوان “مرگ سیاه” نام برده می‌شد در ایمنی پایداری قرار دارد. دکتر حمیدرضا حسینی مدیرکل […]

بیشتر بخوانید