توسعه صنایع تبدیلی؛ راهکار کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

بسیاری از محصولات کشاورزی در جریان تولید، توزیع و مصرف با مسائل و مشکلات مختلف از جمله ضایعات نسبتاً بالا و غیر متعارف مواجه می‌شوند که با توسعه صنایع تبدیلی می‌توان ضمن کاهش ضایعات این محصولات گام بلندی در جهت اشتغال، صادرات، درآمدهای ارزی و ایجاد ارزش افزوده برداشت. به گزارش ایرنا،  توسعه کشاورزی به […]

بیشتر بخوانید