حال ناخوش صنعت پرورش شترمرغ در سایه کمبود نهاده

پرورش شترمرغ، صنعتی پرسود با اشتغالزایی بالاست، با توجه به اینکه پرورش شترمرغ با شرایط اقلیمی و محیطی امروز ایران سازگاری دارد، می توان تولید این پرنده را نوعی اقدام سازگار با شرایط اقلیمی و به ویژه خشکسالی و کمبود منابع آبی دانست. با تغییر اقلیم و کاهش مراتع، پرورش شترمرغ به عنوان پرنده قرن […]

بیشتر بخوانید