نمایشگاه های پیش رو

نمایشگاه تخصصی دام ، طیور ، شیلات و آبزیان زنبورداری و صنایع وابسته

تاریخ جدید متعاقبا اعلام میگردد.

مرکز تجارت نیاوران (ساری)

اولین نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیان ، دام طیور و دامپزشکی

17  لغایت 20 بهمن ماه 1401

نمایشگاه بین المللی شهرکرد

یازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور ، آبزیان ، داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته

3 لغایت 6 اسفند ماه 1401

نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)