نمایشگاه های پیش رو

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، شیلات ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، شیلات ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

28 لغایت 31 شهریورماه 1402

نمایشگاه بین المللی استان مازندران-قائمشهر

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و آبزیان

18 لغایت 21 مهرماه 1402

نمایشگاه بین المللی قم

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور ، شیلات ، آبزیان و صنایع وابسته

25 لغایت 28 مهرماه 1402

نمایشگاه بین المللی گلستان

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی دام ، طیور، آبزیان ، داروهای دامپزشکی ، ماشین آلات و صنایع وابسته

2 لغایت 5 آبان ماه 1402

نمایشگاه بین المللی قزوین

دهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی،نهاده،آبیاری آبرسانی،تجهیزات گلخانه ای،دام ،طیور وشیلات و آبزیان و دامپزشکی

7 لغایت 10 آبان ماه 1402

نمایشگاه بین المللی لرستان-خرم آباد

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی

8 لغایت 11 آبان ماه 1402

نمایشگاه بین المللی اصفهان

هجدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته

16 لغایت 19 آبان ماه 1402

نمایشگاه بین المللی همدان

دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته همزمان با دوازدهمین نمایشگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها و تجهیزات آبیاری

دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته همزمان با دوازدهمین نمایشگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها و تجهیزات آبیاری

30 آبان لغایت 3 آذرماه 1402

نمایشگاه بین المللی زنجان

نمایشگاه صنعت دام و طیور ، شیلات و آبزیان فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

نمایشگاه صنعت دام و طیور ، شیلات و آبزیان فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

30 آبان لغایت 3 آذر ماه 1402

نمایشگاه بین المللی یزد

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین های کشاورزی ، نهاده ها ، تجهیزات گلخانه دام ، طیور ، آبزیان و دامپزشکی

3 لغایت 6 دی ماه 1402

نمایشگاه بین المللی سمنان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان

5 لغایت 8 دی ماه 1402

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته

12 لغایت 15 دی ماه 1402

نمایشگاه بین المللی گیلان-رشت

دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور ، شیلات و صنایع وابسته همزمان با دوازدهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی ، تجهیزات آبیاری ، گلخانه ای و صنایع وابسته

24 لغایت 27 بهمن ماه 1402

نمایشگاه بین المللی خوزستان- اهواز