تولیدکنندگان و وارد کنندگان خوراک ، مکمل ، کنسانتره و افزودنی

معدن رشد گرگان

نام مدیرعامل : حسین شریعت

زمینه فعالیت : تولید منو و دی کلسیم فسفات

تلفن : 15 الی 334533214-017
آدرس : گرگان – شهرک صنعتی آق قلا – سازندگی 2 – تلاش جنوبی

وبسایت : www.MADANROSHD.com
شبکه های اجتماعی :

بانک طیور

نام مدیرعامل :

زمینه فعالیت :

تلفن :
آدرس :
وبسایت :
شبکه های اجتماعی :

بانک طیور

نام مدیرعامل :

زمینه فعالیت :

تلفن  :
آدرس :
وبسایت :
شبکه های اجتماعی :