اولین پژوهشکده نانوتکنولوژی کشاورزی در کشور راه‌اندازی می‌شود

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به دستیابی محققان این پژوهشگاه به ۱۸ فناوری قابل تجاری‌سازی در حوزه نانوتکنولوژی کشاورزی، گفت: به منظور تسهیل روند انتقال فناوری‌های کسب شده به بخش خصوصی برنامه داریم اولین پژوهشکده نانوتکنولوژی کشاورزی را ذیل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی یکی دو سال آینده راه‌اندازی کنیم. به گزارش ایسنا، دکتر صالحی […]

بیشتر بخوانید