رصد و پایش دام‌های عشایر، روستایی و صنعتی/ ریشه‌کنی ۵ بیماری مهم دامی

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: پایش دام‌های در حال تردد در مناطق صَعبُ‌العبور و سپس دام‌های روستایی از جمله ضروریات اجرای برنامه ریشه کنی ۵ بیماری مهم دامی است و بعد از آن نیز دامداری‌های صنعتی تحت کنترل خواهد بود تا از سرمایه‌گذاری دامداران در این واحدها نیز محافظت شده باشد. به گزارش ایسنا، سید محمد […]

بیشتر بخوانید