ارتقاء مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی جهاد دانشگاهی به سطح ممتاز

مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران پس از چهار بار برگزیده شدن به‌عنوان «آزمایشگاه برتر» در ارزیابی عملکرد مراکز آزمایشگاهی سراسر کشور که توسط شبکه آزمایشگاهی فن‌آوری‌های راهبردی معاوت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می‌شود، توانست به سطح «ممتاز»، ارتقاء یابد. به گزارش ایسنا، دکتر نجمه یزدانفر، مدیر مرکز خدمات تخصصی […]

بیشتر بخوانید